El Nu en l'Art

Hi ha 135 obres.

En la formació de l’artista plàstic fins la meitat del segle XX, una de les disciplines bàsiques era el dibuix al...

Més

obres per pàgina

obres per pàgina