Casas, Ramon

6 fulls de Pel & Ploma amb retrats

150,00 € (sense Iva)

Litografies i relleus secs (Josep Pin i Soler, Pérez Galdós, Joan Maragall), una reproducció tipogràfica d'una pintura, una reproducció d'una obra de Xavier Gosé i una làmina no identificada.

  • Mides: 29,5 x 21
  • Tècnica: OBRA GRÀFICA

  • R.CAS-017