El descans dels actors Fit to screen

Opisso, Alfred

El descans dels actors

  • Measures: 33 x 47 cm
  • Technic: DRAWING

  • A.OP-004