Calc d'una versió de Las Tórtolas Fit to screen

Martí Alsina, Ramon

Calc d'una versió de Las Tórtolas

1 Item in stock

350,00 €

Pencil on tracing paper.

  • Measures: 46'5 x 32 cm
  • Technic: DRAWING

  • ALS-041