ANTONI ROCA. Barcelona 1895-1977

Hi ha 14 obres.

Format a Belles Arts, va ser un dels creadors del grup NOU AMBIENT que exposava regularment a la Sala Dalmau en la...

Més

obres per pàgina

obres per pàgina