Ficció de l'orgre... Fit to screen

Alba, Emili

Ficció de l'orgre...

1 Item in stock

60,00 €

Serigraphy on paper. Ex. 14/200

  • Measures: 50 x 33 cm
  • Technic: PRINT

  • ALBA-001